Massage


Några av massagens effekter


- ökar blodcirkulationen

- ökad borttransport och utsöndring av slaggproduker

- sänker blodtrycket

- löser muskelkramper och spänningar

- muskler och senor blir mer elastistiska

- smärtlindrande

- avslappnande

Vilka hundar behöver massage?

Hundar med;

- muskelknutor och spänningar

- dålig cirkulation

- stelhet

- ledvärk

- hälta

- artros

- som en del av rehabiliteringen efter ett ingrepp

- avslappning

Tillfällen då hunden INTE ska masseras


- feber

- infektioner och bakteriella sjukdomar

- sårskador

- cancertumörer

- dräktighet

- blodburna sjukdomar så som Borrelia